Tính số trang của một cuốn sách biết rằng để đánh số trang của cuốn sách đó (bắt đầu từ trang 1) cần dùng đúng 3897 chữ số

[Học toán lớp 6 cơ bản và nâng cao] – Đề bài: Tính số trang của một cuốn sách biết rằng để đánh số trang của cuốn sách đó (bắt đầu từ trang 1) cần dùng đúng 3897 chữ số. Hướng

Cho a, b, c là số tự nhiên khác 0. Biết a + b + c = 7 và a > b+c, b > c. Tìm a, b, c?

[Hỗ trợ giải đáp Toán 6] – PH có nickname là Duy Dũng có hỏi bài toán 6: Đề bài: Cho a, b, c là số tự nhiên khác 0. Biết a + b + c = 7 và a >

Tìm x sao cho: 2014^(2x – 3) – 2010.2014^2010 = 4.2014^2010

[Bồi dưỡng Toán lớp 6 – Chuyên đề về Lũy thừa] – Tìm x sao cho: 20142x – 3 – 2010.20142010 = 4.20142010. Hướng dẫn giải: Ta có: 20142x – 3 – 2010.20142010 = 4.20142010 => 20142x – 3 = 4.20142010

Dãy số viết theo quy luật – Bài 1

[Toán lớp 6 nâng cao – Chuyên đề Dãy số viết theo quy luật] – Bài 1 Đề bài: Cho A = 1 + 2 + 22 + 23 + … + 22013 + 22014. a) Tính A. b) Chứng

Chứng tỏ rằng (6^100 – 1) chia hết cho 5

[Hỗ trợ giải Toán lớp 6 trên mạng] – Hỏi: Chứng tỏ rằng: (6100 – 1) chia hết cho 5. Hướng dẫn: Với chương trình Toán lớp 6, các em có thể làm theo phương pháp tìm chữ số tận cùng. Ngoài