Hiện nay Mai 11 tuổi, bố Mai 41 tuổi. Hỏi trước đây mấy năm tuổi bố Mai gấp 6 lần tuổi Mai?

Violympic Toán lớp 6 Vòng 1: Đề bài: Hiện nay Mai 11 tuổi, bố Mai 41 tuổi. Hỏi trước đây mấy năm tuổi bố Mai gấp 6 lần tuổi Mai? Trả lời: Trước đây …. năm tuổi bố Mai gấp 6 lần

Giá vé xem ca nhạc là 100000 đồng/ vé. Sau khi giảm giá vé, số khán giả tăng 25%, do đó doanh thu tăng 12,5%. Hỏi giá vé sau khi giảm là bao nhiêu?

[Bồi dưỡng Toán lớp 6] – Đề bài: Giá vé xem ca nhạc là 100000 đồng/ vé. Sau khi giảm giá vé, số khán giả tăng 25%, do đó doanh thu tăng 12,5%. Hỏi giá vé sau khi giảm là bao