[Bồi dưỡng Toán lớp 6 – Chuyên đề về Lũy thừa] – Tìm x sao cho: 20142x – 3 – 2010.20142010 = 4.20142010.

Hướng dẫn giải:

Ta có: 20142x – 3 – 2010.20142010 = 4.20142010

=> 20142x – 3 = 4.20142010 + 2010.20142010

=> 20142x – 3 = 20142010.(4 + 2010)

=> 20142x – 3 = 20142010.2014

=> 20142x – 3 = 20142011

=> 2x – 3 = 2011

=> 2x = 2011 + 3 = 2014

=> x = 1007.

KL: x = 1007.


Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn đăng ký học tập Toán lớp 6 cơ bản và nâng cao vui lòng liên hệ Thầy Thích: 0919.281.916 (Hỗ trợ 24/7).

Chúc các em học tập tốt 🙂

Thân ái.

Tìm x sao cho: 2014^(2x – 3) – 2010.2014^2010 = 4.2014^2010

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *