Nâng cao phát triển và bồi dưỡng Toán lớp 6 qua 22 chuyên đề (phiên bản mới) dành cho các em HS học tại các lớp nguồn, trọng điểm, toán nâng cao và bồi dưỡng HSG trong đội tuyển.

Liên hệ tư vấn: 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích)PHỤ LỤC TÀI LIỆU


 • Chuyên đề 1 – Tập hợp và Đếm số tự nhiên
 • Chuyên đề 2 – Lũy thừa với số mũ tự nhiên
 • Chuyên đề 3 – Dãy số tự nhiên Viết theo quy luật
 • Chuyên đề 4 – Tính chất và dấu hiệu chia hết
 • Chuyên đề 5 – Chữ số tận cùng
 • Chuyên đề 6 – Số nguyên tố – Hợp số
 • Chuyên đề 7 – Số chính phương
 • Chuyên đề 8 – Ước chung lớn nhất và Bội chung nhỏ nhất
 • Chuyên đề 9 – Điểm – Đường thẳng – Đoạn thẳng
 • Chuyên đề 10 – Số nguyên
 • Chuyên đề 11 – Tổng quan về phân số và các bài toán liên quan
 • Chuyên đề 12 – Dãy phân số viết theo quy luật
 • Chuyên đề 13 – Giá trị lớn nhất – Giá trị nhỏ nhất
 • Chuyên đề 14 – Phương pháp giả thiết tạm
 • Chuyên đề 15 – Phương pháp giải toán – Nguyên lí dirichlet
 • Chuyên đề 16 – Phương pháp giải toán lựa chọn
 • Chuyên đề 17 – Phương pháp Logic
 • Chuyên đề 18 – Phương pháp tính ngược từ cuối
 • Chuyên đề 19 – Nguyên lý Bất biến và cực hạn
 • Chuyên đề 20 – Toán chuyển động
 • Chuyên đề 21 – Góc và các bài toán liên quan
 • Chuyên đề 22 – Đồng dư thức

Mọi thông tin về tư vấn học tập, đăng ký đặt mua các tài liệu bồi dưỡng Toán 6 bao gồm: Toán 6 cơ bản dành cho HS Trung Bình – Khá, Tuyển tập 22 chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán 6, Tuyển tập các bài toán ôn thi MYTS và đăng ký học các chương trình học tập trực tuyến Toán 6 vui lòng liên hệ trực tiếp Thầy Thích theo:


CHUYÊN ĐỀ MẪU TRONG TUYỂN TẬP 22 CHUYÊN ĐỀ TOÁN NÂNG CAO LỚP 6Nâng cao phát triển và bồi dưỡng Toán lớp 6 qua 22 chuyên đề

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *