Toán lớp 6 nâng cao – Tập hợp và Đếm số tự nhiên – Bài 2

[Toán lớp 6 nâng cao] – Chuyên đề: Tập hợp và Đếm số tự nhiên – Bài 2 Đề bài: Trong các số tự nhiên từ 1 đến 100, có bao nhiêu số: a) Chia hết cho 2 mà không

Toán lớp 6 nâng cao – Tập hợp và Đếm số tự nhiên – Bài 1

[Toán lớp 6 nâng cao] – Chuyên đề: Tập hợp và Đếm số tự nhiên – Bài 1 Đề bài: Viết 999 số tự nhiên liên tiếp kể từ 1. Hỏi: a) Chữ số 2 có mặt bao nhiêu lần?

Tìm điều kiện của a và b để hai tập hợp sau bằng nhau

[Bổ trợ kiến thức nâng cao Toán lớp 6] – Bài toán liên quan tìm điều kiện của a và b để hai tập hợp sau bằng nhau. Đề bài: Cho hai tập hợp A = {0; 1; 2014; 3;

Toán lớp 6 nâng cao – Tìm các số tự nhiên x, y thỏa mãn: x.y.(x+y) = 567879

[Chuyên mục hỏi đáp] – Toán lớp 6 nâng cao – Tìm các số tự nhiên x, y thỏa mãn: x.y.(x+y) = 567879. Xem thêm chương trình học tập bồi dưỡng Toán lớp 6 nâng cao theo chuyên đề: http://toanlop6.com/khai-giang-khoa-hoc-toan-lop-6-truc-tuyen-qua-video-cho-hs-tren-toan-quoc/ Hướng dẫn

Tính số trang của một cuốn sách biết rằng để đánh số trang của cuốn sách đó (bắt đầu từ trang 1) cần dùng đúng 3897 chữ số

[Học toán lớp 6 cơ bản và nâng cao] – Đề bài: Tính số trang của một cuốn sách biết rằng để đánh số trang của cuốn sách đó (bắt đầu từ trang 1) cần dùng đúng 3897 chữ số. Hướng

Cho a, b, c là số tự nhiên khác 0. Biết a + b + c = 7 và a > b+c, b > c. Tìm a, b, c?

[Hỗ trợ giải đáp Toán 6] – PH có nickname là Duy Dũng có hỏi bài toán 6: Đề bài: Cho a, b, c là số tự nhiên khác 0. Biết a + b + c = 7 và a >

Tìm tích sau: 11…1 x 3456 (100 chữ số 1)

[Bồi dưỡng Toán lớp 6] – Tìm tích sau: 11…1 x 3456 (100 chữ số 1). Hướng dẫn giải: Ta có: 11…1 x 3456 (100 chữ số 1) = 11…1 x 9 x 384 = 99…9 x 384 (100 chữ số