Tìm số nguyên tố p thỏa mãn: 4p^2 + 1 và 6p^2 + 1 là các số nguyên tố

Hôm nay Thầy hướng dẫn cho các em bài toán về số nguyên tố: Đề bài: Tìm số nguyên tố p thỏa mãn: 4p2 + 1 và 6p2 + 1 là các số nguyên tố. Xem thêm khóa học bồi

Đề ôn thi Violympic Toán lớp 6 Vòng 10 cấp trường năm học 2017 – 2018

TỔNG HỢP ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 6 VÒNG 10 CẤP TRƯỜNG NĂM 2017 – 2018  Giáo viên giảng dạy: Thầy Thích Đăng ký chương trình học tập Toán 6 trên mạng kiến thức Toán lớp 6 học kì 2

Toán lớp 6 – Số nguyên tố – Hợp số – Số chính phương

ÔN TẬP TOÁN LỚP 6 CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO (BUỔI 3) CHỦ ĐỀ: SỐ NGUYÊN TỐ – HỢP SỐ – SỐ CHÍNH PHƯƠNG BÀI TẬP VẬN DỤNG Bài 1: Tổng (hiệu) sau là số nguyên tố hay hợp số?

Tìm tích sau: 11…1 x 3456 (100 chữ số 1)

[Bồi dưỡng Toán lớp 6] – Tìm tích sau: 11…1 x 3456 (100 chữ số 1). Hướng dẫn giải: Ta có: 11…1 x 3456 (100 chữ số 1) = 11…1 x 9 x 384 = 99…9 x 384 (100 chữ số