[Toán lớp 6 nâng cao] – Chủ đề về Số nguyên tố và Hợp số – Đề bài: Tìm số nguyên tố p, sao cho p + 2 và p + 4 cũng là các số nguyên tố?

Hướng dẫn giải:

  • Với p = 2 thì p + 2 = 2 + 2 = 4 là hợp số (Loại)
  • Với p = 3 thì p + 2 = 3 + 2 = 5, p + 4 = 3 + 4 = 7 là các số nguyên tố (Thỏa mãn).
  • Với p > 3: p là số nguyên tố nên suy ra: p = 3k + 1 hoặc p = 3k + 2 (k ∈ N*).

+) p = 3k + 1: Ta có: p + 2 = 3k + 1 + 2 = 3k + 3 = 3.(k + 1) ⋮ 3 là hợp số (Loại)

+) p = 3k + 2: Ta có: p + 4 = 3k + 2 + 4 = 3k + 6 = 3(k + 2) ⋮ 3 là hợp số (Loại).

Với p > 3 không có giá trị nào thỏa mãn yêu cầu của bài toán.

KL: p = 3 là thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán 6 nâng cao – Thầy Thích – Tel: 0919.281.916 (Zalo).

Tìm số nguyên tố p, sao cho p + 2 và p + 4 cũng là các số nguyên tố

One thought on “Tìm số nguyên tố p, sao cho p + 2 và p + 4 cũng là các số nguyên tố

  • September 7, 2019 at 8:35 am
    Permalink

    Bài toán: Chứng minh rằng p là số nguyên tố lớn hơn 3. Biết p + 2 cũng là số nguyên tố thì p + 6 chia hết cho 6.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *