Chứng minh rằng: A = 3/(1.2.3) + 5/(2.3.4) + 7/(3.4.5) + … + 2017/(1008.1009.1010) < 5/4

DÃY PHÂN SỐ VIẾT THEO QUY LUẬT TRONG CHƯƠNG TRÌNH TOÁN NÂNG CAO LỚP 6  Đề bài: Chứng minh rằng: A = 3/(1.2.3) + 5/(2.3.4) + 7/(3.4.5) + … + 2017/(1008.1009.1010) < 5/4 GIẢI:

Nâng cao phát triển và bồi dưỡng Toán lớp 6 qua 22 chuyên đề

Nâng cao phát triển và bồi dưỡng Toán lớp 6 qua 22 chuyên đề (phiên bản mới) dành cho các em HS học tại các lớp nguồn, trọng điểm, toán nâng cao và bồi dưỡng HSG trong đội tuyển. Liên

Đề thi HSG môn Toán lớp 7 cấp Quận/ Huyện (có giải chi tiết)

Hướng dẫn giải Đề thi HSG môn Toán lớp 7 cấp Quận/ Huyện (có giải chi tiết). Xem thêm tuyển tập 100 đề thi HSG Toán lớp 7 có đáp án tại đây: https://www.slideshare.net/boiduongtoanlop6/tuyn-tp-100-luyn-thi-hsg-mn-ton-lp-7-c-p-n HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ