Với số tự nhiên n, hãy tìm số dư khi chia n^3 + 6n^2 + 5n – 2 cho 6

Bài toán lớp 6 về chia hết và chia có dư:  Đề bài: Với số tự nhiên n, hãy tìm số dư khi chia n3 + 6n2 + 5n – 2 cho 6 (Trích trong đề thi tốt nghiệp ngành

Tìm chữ số tận cùng của các số sau:[234]^(5^(6^7 ) )

Bồi dưỡng Toán lớp 6 nâng cao theo chủ đề – Chữ số tận cùng. Đề bài: Tìm chữ số tận cùng của số tự nhiên sau: [234]^(5^(6^7 ) ) Giải: Ta có: 5^(6^7 )  là một số lẻ =>

Toán lớp 6 – Lũy thừa với số mũ tự nhiên

ÔN TẬP TOÁN LỚP 6 CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO (BUỔI 1) CHỦ ĐỀ: LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN BÀI TẬP VẬN DỤNG Bài 1: Thực hiện các phép tính sau: a)     37.275.813 b)    1006.10005.100003 c)     365 :

So sánh 2 số: A=1234^56789 và B=56789^1234

[Hỗ trợ giải đáp Toán lớp 6 trực tuyến] – Đề bài: So sánh hai lũy thừa: A = 123456789 và B = 567891234 So sánh 2 số: A = 123456789 và B = 567891234 +) Ta có: A =

Tìm x sao cho: 2014^(2x – 3) – 2010.2014^2010 = 4.2014^2010

[Bồi dưỡng Toán lớp 6 – Chuyên đề về Lũy thừa] – Tìm x sao cho: 20142x – 3 – 2010.20142010 = 4.20142010. Hướng dẫn giải: Ta có: 20142x – 3 – 2010.20142010 = 4.20142010 => 20142x – 3 = 4.20142010