[Toán Thầy Thích] – Một số bài toán tìm x trong Toán 6 học kì 1 phần số học.

Đăng ký chương trình học tập Toán 6 trên mạng ôn tập hệ thống kiến thức Toán lớp 6 học kì 1 nhanh nhất, liên hệ trực tiếp Thầy Thích theo số máy: 0919.281.916 (Zalo).


Bài 1: Tìm x:

a)    71 – (33 + x) = 26

b)    (x + 73) – 26 = 76

c)    45 – (x + 9) = 6

d)    89 – (73 – x) = 20

e)     (x + 7) – 25 = 13

f)     198 – (x + 4) = 120

g)    140 : (x – 8) = 7

h)   4(x + 41) = 400

i)     11(x – 9) = 77

j)      5(x – 9) = 350

k)    2x – 49 = 5.32

l)     200 – (2x + 6) = 43

m)  2(x- 51) = 2.23 + 20

n)   450 : (x – 19) = 50

o)    4(x – 3) = 72 – 110

p)    135 – 5(x + 4) = 35

q)    25 + 3(x – 8) = 106

r)     32(x + 4) – 52 = 5.22


Bài 2: Tìm x, biết:

a) 156 – (x+ 61) = 82

b) (x-35) -120 = 0

c) 124 + (118 – x) = 217

d) 7x – 8 = 713

e) x- 36:18 = 12

f) (x- 36):18 = 12

g) (x-47) -115 = 0

a)    5x + x = 39 – 311:39

b)    7x – x = 521 : 519 + 3.22 – 70

c)    7x – 2x = 617: 615 + 44 : 11

d)    0 : x = 0

e)    3x = 9

f)     4x = 64

g)    2x = 16

h) 315 + (146 – x) = 401

k) (6x – 39 ) : 3 = 201

l) 23 + 3x = 56 : 53

h)   9x- 1 = 9

i)     x4 = 16

j)      2x : 25 = 1


Bài 3: Tìm x:

a) x – 7 = -5

b) 128 – 3 . ( x+4) = 23

c)  [ (6x – 39) : 7 ] . 4 = 12

d)( x: 3 – 4) . 5 = 15

a) | x + 2| = 0

b) | x – 5| = |-7|

c) | x – 3 | = 7 – ( -2)

d) ( 7 – x) – ( 25 + 7 ) = – 25

e)( 3x – 24 ) . 73 = 2 . 74

g) x – [ 42 + (-28)] = -8

e) | x – 3| = |5| + | -7|

g) 4 – ( 7 – x) = x – ( 13 -4)


Chúc các em học tập tốt.

Thân ái.


Tư vấn học tập tốt bộ môn Toán lớp 6 trên mạng vui lòng liên hệ trực tiếp Thầy Thích theo:

Một số bài toán tìm x trong Toán 6 học kì 1 phần số học

11 thoughts on “Một số bài toán tìm x trong Toán 6 học kì 1 phần số học

 • October 1, 2019 at 1:42 pm
  Permalink

  cho em xin lời giải

  Reply
 • October 9, 2019 at 1:09 pm
  Permalink

  muốn học tốt

  Reply
 • March 26, 2020 at 9:13 am
  Permalink

  cảm mơn thầy đã ra nhiều bài toán để giúp em hiểu biết nhiều hơn về tìm x

  Reply
 • August 22, 2020 at 1:10 pm
  Permalink

  Em cảm ơn thầy đã ra nhiều bài tìm x cơ bản

  Reply
  • August 22, 2020 at 1:30 pm
   Permalink

   Em cảm ơn thầy vì đã ra bài tìm x cơ bản và nâng cao

   Reply
 • August 22, 2020 at 1:14 pm
  Permalink

  Em cảm ơn thầy vì đã ra bài tìm x cơ bản và nâng cao

  Reply
 • August 22, 2020 at 1:33 pm
  Permalink

  Em cảm ơn thầy vì đã giao những bài tìm x cơ bản và nâng cao

  Reply
 • September 25, 2020 at 1:17 am
  Permalink

  toan hay qua thay oi

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *