[Toán lớp 6 nâng cao – Chuyên đề Dãy số viết theo quy luật] – Bài 2: Dãy số cách đều.


Phương pháp giải:

  • Tổng = (số đầu + số cuối).số số hạng : 2
  • Số số hạng = (Số lớn nhất – Số nhỏ nhất) : khoảng cách + 1.

Bài tập vận dụng:

VD1: Tính: A = 1 + 2 + 3 + …+ 2015

A = (1 + 2015).2015 : 2 = 2016.2015 : 2.

VD2: Tính: B = 1 + 3 + 5 + …+ 1017

B = (1 + 1017).509 : 2 = 1018.509 : 2.

VD3: Tính: C = 2 + 4 + 6 +… + 2014

C = (2 + 2014).1007 : 2

C = 2016.1007 : 2.

VD4: Tính: D = 1 + 4 + 7 + …+ 2008

D = (1 + 2008).670 : 2 = 2009.670 : 2


Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn đăng ký học tập Toán lớp 6 cơ bản và nâng cao vui lòng liên hệ Thầy Thích: 0919.281.916 (Hỗ trợ 24/7).

Chúc các em học tập tốt 🙂

Thân ái.

Dãy số viết theo quy luật – Bài 2: Dãy số cách đều

One thought on “Dãy số viết theo quy luật – Bài 2: Dãy số cách đều

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *