Với số tự nhiên n, hãy tìm số dư khi chia n^3 + 6n^2 + 5n – 2 cho 6

Bài toán lớp 6 về chia hết và chia có dư:  Đề bài: Với số tự nhiên n, hãy tìm số dư khi chia n3 + 6n2 + 5n – 2 cho 6 (Trích trong đề thi tốt nghiệp ngành

Tìm các số tự nhiên x và y lớn hơn 1 thỏa mãn cả hai điều kiện là x + 1 chia hết cho y và y + 1 chia hết cho x

[Học Toán Thầy Thích] – Bồi dưỡng nâng cao Toán lớp 6 theo chủ đề Tính chất chia hết và dấu hiệu chia hết. Đăng ký chương trình học tập Toán 6 trên mạng ôn tập hệ thống kiến thức

Cho A = 1 + 11 + 111 + … + 111…1 ( số hạng cuối được viết bởi 20 chữ số 1). Hỏi A chia cho 9 dư bao nhiêu?

[Toán lớp 6 nâng cao] – Chủ đề về Chia hết và chia có dư. Đề bài: Cho A = 1 + 11 + 111 + … + 111…1 ( số hạng cuối được viết bởi 20 chữ số 1). Hỏi

Chứng minh rằng F = 2n + (111……1) (n chữ số 1) chia hết cho 3

Bồi dưỡng Toán lớp 6 nâng cao theo chủ đề – Tính chất chia hết và dấu hiệu chia hết. Đề bài: Chứng minh rằng: F = 2n + 111…1 (n chữ số 1) chia hết cho 3 Giải: Ta có:

Tìm số tự nhiên x sao cho: 5x + 1 chia hết cho x – 3

[Hỏi đáp Toán lớp 6] – Đề bài: Tìm số tự nhiên x sao cho: 5x + 1 chia hết cho x – 3. Hướng dẫn: Ta có: (5x + 1) ⋮ (x – 3) (1) mà (x – 3) ⋮ (x –

Dãy số viết theo quy luật – Bài 1

[Toán lớp 6 nâng cao – Chuyên đề Dãy số viết theo quy luật] – Bài 1 Đề bài: Cho A = 1 + 2 + 22 + 23 + … + 22013 + 22014. a) Tính A. b) Chứng

Chứng tỏ rằng (6^100 – 1) chia hết cho 5

[Hỗ trợ giải Toán lớp 6 trên mạng] – Hỏi: Chứng tỏ rằng: (6100 – 1) chia hết cho 5. Hướng dẫn: Với chương trình Toán lớp 6, các em có thể làm theo phương pháp tìm chữ số tận cùng. Ngoài