[Học toán lớp 6 cơ bản và nâng cao] – Đề bài: Tính số trang của một cuốn sách biết rằng để đánh số trang của cuốn sách đó (bắt đầu từ trang 1) cần dùng đúng 3897 chữ số.

Hướng dẫn giải:

+) Số chữ số từ trang 1 đến trang 9 là: 9.1 = 9 chữ số.

+) Số chữ số từ trang 10 đến trang 99 là: 90.2 = 180 chữ số.

+) Số chữ số từ trang 100 đến trang 999 là: 900.3 = 2700 chữ số

+) Số chữ số dùng để đánh số trang có 4 chữ số là: 3897 – (9 + 180 + 2700) = 1008 chữ số

Số trang sách có 4 chữ số là: 1008 : 4 = 252 trang sách.

Mà số trang sách có 4 chữ số bắt đầu từ 1000, ta cộng thêm 251 trang sách có 4 chữ số. Nên suy ra: Số trang sách của một cuốn sách là: 1000 + 251 = 1251 trang.

Chúc các em học tập tốt 🙂

Thân ái!


Mọi thông tin quý bậc PHHS cần hỗ trợ tư vấn phương pháp học tập, đăng ký học tập chương trình toán lớp 6 cơ bản và nâng cao vui lòng liên hệ Thầy Thích theo số máy: 0919.281.916 (Hỗ trợ 24/7).

Trân trọng.

Tính số trang của một cuốn sách biết rằng để đánh số trang của cuốn sách đó (bắt đầu từ trang 1) cần dùng đúng 3897 chữ số

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *