Giá vé xem ca nhạc là 100000 đồng/ vé. Sau khi giảm giá vé, số khán giả tăng 25%, do đó doanh thu tăng 12,5%. Hỏi giá vé sau khi giảm là bao nhiêu?

[Bồi dưỡng Toán lớp 6] – Đề bài: Giá vé xem ca nhạc là 100000 đồng/ vé. Sau khi giảm giá vé, số khán giả tăng 25%, do đó doanh thu tăng 12,5%. Hỏi giá vé sau khi giảm là bao

PH có nickname Duy Dũng có hỏi một số bài toán lớp 6

[Hỗ trợ giải Toán lớp 6 trên mạng] – PH có nickname Duy Dũng có hỏi một số bài toán lớp 6. Đề bài và hướng dẫn giải:Bài 1: Cho dãy số cách đều: 2,5,8,11,….. a) Số 1996 có thuộc