[Hỗ trợ giải Toán lớp 6 trên mạng] – PH có nickname Duy Dũng có hỏi một số bài toán lớp 6.


Đề bài và hướng dẫn giải:Bài 1: Cho dãy số cách đều: 2,5,8,11,…..

  • a) Số 1996 có thuộc dãy trên?
  • b) Số 2012 có thuộc dãy trên?

Hướng dẫn:

Nhận xét: Mỗi số khi chia cho 3 dư 2 nên suy ra:Công thức dãy tổng quát trên là (3.n + 2) với n ∈ N.

a) Ta có: 1996 = 1995 + 1 chia cho 3 dư 1 nên suy ra: 1996 không thuộc vào dãy trên.

b) Ta có: 2012 = 2010 + 2 chia cho 3 dư 2 nên suy ra: 2012 thuộc vào dãy trên.


Bài 2: Cho dãy số cách đều: 2,5,8,11,….,x. Tìm x, biết x là số lớn nhất của dãy và x<200?

Hướng dẫn:

Tương tự bài 1: Công thức tổng quát là: x = (3n + 2) với n ∈ N.

Ta có: x < 200 => 3n + 2 < 200 => 3n < 198 => n < 198 : 3

=> n < 66

Vì x là số lớn nhất của dãy nên suy ra n là số lớn nhất, mà n ∈ N nên suy ra: n = 65.

Vậy số lớn nhất của dãy là x = 3.65 + 2 = 195 + 2 = 197.


Bài 3: Tính hợp lý:

  • a) 371×65+371×14+629×79 
  • b) 91×51+49×163-49×72
  • c) (100-1)×(100-2)×(100-3)….=  (100 thừa số)

Hướng dẫn giải: 

a) 371 × 65 + 371 × 14 + 629 × 79 = 371 ×(65 + 14) + 629 × 79= 371 × 79 + 629 × 79= 79 x (371 + 629)= 79 x 1000= 79000

b) 91 × 51 + 49 × 163 – 49 × 72= 91 × 51 + 49×(163 – 72)=  91 × 51 + 49 x 91= 91 x (51 + 49)= 91 x 100= 9100

c) (100-1)×(100-2)×(100-3)x …. x(100 – 100)=  (100-1)×(100-2)×(100-3)x….x 0 = 0.


Bài 4: Tìm số tự nhiên a để biểu thức M=1000 – 400 : (25 – a) có giá trị nhỏ nhất, M nhỏ nhất bằng bao nhiêu?

Hướng dẫn:

Để M có giá trị nhỏ nhất thì: 400 : (25 – a) có giá trị lớn nhất

=> 25 – a đạt giá trị nhỏ nhất, mà a ∈ N nên suy ra: 25 – a = 1

=> a = 25 – 1 = 24.

=> M = 1000 – 400 : 1 = 1000 – 400 = 600.

Vậy, với a = 24 thì M đạt giá trị nhỏ nhất là 600.  


Với mong muốn được hỗ trợ giải đáp Toán lớp 6 cho các em học sinh trên toàn quốc, anh có thể xem thêm dịch vụ hỗ trợ giải đáp Toán 6 trực tuyến tại đây: http://toanlop6.com/dich-vu-giai-dap-toan-lop-6-truc-tuyen-danh-cho-hs-tren-toan-quoc/

————————————–

Cám ơn anh Dũng đã quan tâm. Rất vui lòng được hợp tác cùng với các bậc PHHS.

Trân trọng. 

PH có nickname Duy Dũng có hỏi một số bài toán lớp 6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *