PH có nickname Duy Dũng có hỏi một số bài toán lớp 6

[Hỗ trợ giải Toán lớp 6 trên mạng] – PH có nickname Duy Dũng có hỏi một số bài toán lớp 6.


Đề bài và hướng dẫn giải:

Bài 1: Cho dãy số cách đều: 2,5,8,11,…..
  • a) Số 1996 có thuộc dãy trên?
  • b) Số 2012 có thuộc dãy trên?
Hướng dẫn:
Nhận xét: Mỗi số khi chia cho 3 dư 2 nên suy ra:
Công thức dãy tổng quát trên là (3.n + 2) với n ∈ N.
a) Ta có: 1996 = 1995 + 1 chia cho 3 dư 1 nên suy ra: 1996 không thuộc vào dãy trên.
b) Ta có: 2012 = 2010 + 2 chia cho 3 dư 2 nên suy ra: 2012 thuộc vào dãy trên.

Bài 2: Cho dãy số cách đều: 2,5,8,11,….,x. Tìm x, biết x là số lớn nhất của dãy và x<200?
Hướng dẫn:
Tương tự bài 1: Công thức tổng quát là: x = (3n + 2) với n ∈ N.
Ta có: x < 200
=> 3n + 2 < 200
=> 3n < 198
=> n < 198 : 3
=> n < 66
Vì x là số lớn nhất của dãy nên suy ra n là số lớn nhất, mà n ∈ N nên suy ra: n = 65.
Vậy số lớn nhất của dãy là x = 3.65 + 2 = 195 + 2 = 197.

Bài 3: Tính hợp lý:
  • a) 371×65+371×14+629×79 
  • b) 91×51+49×163-49×72
  • c) (100-1)×(100-2)×(100-3)….=  (100 thừa số)
Hướng dẫn giải:
a) 371 × 65 + 371 × 14 + 629 × 79 = 371 ×(65 + 14) + 629 × 79
= 371 × 79 + 629 × 79
= 79 x (371 + 629)
= 79 x 1000
= 79000
b) 91 × 51 + 49 × 163 – 49 × 72
= 91 × 51 + 49×(163 – 72)
=  91 × 51 + 49 x 91
= 91 x (51 + 49)
= 91 x 100
= 9100
c) (100-1)×(100-2)×(100-3)x …. x(100 – 100)=  (100-1)×(100-2)×(100-3)x….x 0 = 0.

Bài 4: Tìm số tự nhiên a để biểu thức M=1000 – 400 : (25 – a) có giá trị nhỏ nhất, M nhỏ nhất bằng bao nhiêu?
Hướng dẫn:
Để M có giá trị nhỏ nhất thì: 400 : (25 – a) có giá trị lớn nhất
=> 25 – a đạt giá trị nhỏ nhất, mà a ∈ N nên suy ra: 25 – a = 1
=> a = 25 – 1 = 24.
=> M = 1000 – 400 : 1 = 1000 – 400 = 600.
Vậy, với a = 24 thì M đạt giá trị nhỏ nhất là 600.

Với mong muốn được hỗ trợ giải đáp Toán lớp 6 cho các em học sinh trên toàn quốc, anh có thể xem thêm dịch vụ hỗ trợ giải đáp Toán 6 trực tuyến tại đây: http://toanlop6.com/dich-vu-giai-dap-toan-lop-6-truc-tuyen-danh-cho-hs-tren-toan-quoc/
————————————–
Cám ơn anh Dũng đã quan tâm.
Rất vui lòng được hợp tác cùng với các bậc PHHS.
Trân trọng.