[Bồi dưỡng Toán lớp 6] – Đề bài: Giá vé xem ca nhạc là 100000 đồng/ vé. Sau khi giảm giá vé, số khán giả tăng 25%, do đó doanh thu tăng 12,5%. Hỏi giá vé sau khi giảm là bao nhiêu?


Hướng dẫn giải:

Coi giá vé xem ca nhạc ban đầu 100000 đồng tương ứng là 100%,

Số khán giả ban đầu là 100%,

Doanh thu ban đầu là 100%.

Giảm giá vé:

Số khán giả tăng 25% => Số khán giả là: 125%.

Doanh thu tăng 12,5% => Doanh thu là: 112,5%.

  • Tỉ số giá vé sau khi giảm là: 112,5% : 125% = 0,9 = 0,9.100% = 90%
  • Giá vé sau khi giảm là: 100000.90% = 90000 đồng/ vé.

Chúc các em học tập tốt 🙂

Giá vé xem ca nhạc là 100000 đồng/ vé. Sau khi giảm giá vé, số khán giả tăng 25%, do đó doanh thu tăng 12,5%. Hỏi giá vé sau khi giảm là bao nhiêu?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *