[Hỗ trợ giải đáp Toán lớp 6] – PH Duy Dũng.

Đề bài: Cho S = 3/10 + 3/11 + 3/12 + 3/13 + 3/14. Chứng minh rằng S không phải là số tự nhiên.


Phương pháp: Trong bài này, ta cần chứng minh S nằm giữa 2 số tự nhiên liên tiếp, suy ra: S không phải là số tự nhiên.


Giải:

Ta có: S = 3.(1/10 + 1/11 + 1/12 + 1/13 + 1/14)

+) S > 3.(1/15 + 1/15 + 1/15 + 1/15 + 1/15)

=> S > 3.5/15

=> S > 1 (1)

+) S < 3.(1/10 + 1/10 + 1/10 + 1/10 + 1/10)

=> S < 3.5/10

=> S < 3/2 < 2 (2)

Từ (1) và (2) suy ra: 1 < S < 2

=> S không phải là một số tự nhiên (đpcm).


Với mong muốn được hỗ trợ giải đáp Toán lớp 6 cho các em học sinh trên toàn quốc, các bậc PHHS có thể xem thêm dịch vụ hỗ trợ giải đáp Toán 6 trực tuyến tại đây: http://toanlop6.com/dich-vu-giai-dap-toan-lop-6-truc-tuyen-danh-cho-hs-tren-toan-quoc/
————————————–
Rất vui lòng được hợp tác cùng với các bậc PHHS.
Trân trọng.
Hỗ trợ giải đáp Toán lớp 6 – PH Duy Dũng
Tagged on:     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *