[Học toán lớp 6 cơ bản và nâng cao] – Chương 3 – Bài 1 – Mở rộng về phân số.

Đăng ký học tập Toán lớp 6 trực tuyến: Thầy Thích – Tel: 0919.281.916 (Hỗ trợ 24/7)


 NỘI DUNG BÀI HỌC:

  1. Khái niệm về phân số
  2. Hai phân số bằng nhau
  3. Tính chất cơ bản phân số
  4. Rút gọn phân số
  5. Quy đồng mẫu nhiều phân số

VIDEO BÀI GIẢNGChúc các em học sinh học tập tốt 🙂

Thân ái.

Chương 3 – Bài 1 – Mở rộng về phân số

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *