[Hỏi đáp chương trình Toán lớp 6 trực tuyến] – Tìm 2 số biết rằng: Tổng, tích, thương của chúng bằng nhau.


Hướng dẫn:

Gọi hai số cần tìm là: a, b (b ≠ 0). Theo đề bài ta suy ra: a + b = a.b = a : b (1)

Từ (1) suy ra: a.b = a : b

=> a.b – a : b = 0

=> a.(b – 1 : b) = 0

=> a = 0 hoặc b – 1 : b = 0

– Nếu a = 0 => b = 0 (loại)

– Nếu b – 1 : b = 0

=> b = 1 : b

=> b² = 1 = 1²

=> b = 1 hoặc b = – 1

+) Nếu b = 1: Từ (1) suy ra: a + 1 = a.1 = a (Vô lý) (Loại)

+) Nếu b = -1: Từ (1) suy ra: a – 1 = a.(-1)

=> a + a = 1

=> 2a = 1

=> a = ½

Thử lại: ½ – 1 = (½).(-1) = ½ : (-1) (đúng).

Đ/s: a = ½ và b = -1.


Chúc em học tập tốt 🙂

Thân ái!

Để hỗ trợ giải đáp Toán lớp 6 trực tuyến tốt hơn, em có thể xem thêm dịch vụ hỗ trợ giải đáp Toán 6 trực tuyến tại đây: http://toanlop6.com/dich-vu-giai-dap-toan-lop-6-truc-tuyen-danh-cho-hs-tren-toan-quoc/

Tìm 2 số biết rằng: Tổng, tích, thương của chúng bằng nhau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *