Bồi dưỡng Toán lớp 6 nâng cao theo chủ đề – Chữ số tận cùng.

Đề bài: Tìm chữ số tận cùng của số tự nhiên sau: [234]^(5^(6^7 ) )


Giải:

Ta có: 5^(6^7 )  là một số lẻ => Đặt 5^(6^7 )  = 2k + 1 (k ∈ N*)

Suy ra: [234]^(5^(6^7 ) ) = 2342k+1 = 2342k.234 = (2342)k.234 = (…6)k.234 = (…6).234 = (…4)

Nên suy ra: số tự nhiên [234]^(5^(6^7 ) ) có chữ số tận cùng bằng 4.

Chúc các em học tập tốt 🙂

Thân ái.


TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG NÂNG CAO VÀ PHÁT TRIỂN TOÁN LỚP 6

  1. Tuyển tập 18 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 6
  2. Tuyển tập 150 đề luyện thi HSG Toán lớp 6 có đáp án chi tiết
  3. Chương trình học Toán lớp 6 cơ bản và nâng cao theo chuyên đề qua Video dành cho HS trên toàn quốc, chi tiết tại: http://toanlop6.com

Mọi thông tin về đặt mua tài liệu và học tập trực tuyến vui lòng liên hệ trực tiếp tới Thầy Thích theo:

Tìm chữ số tận cùng của các số sau:[234]^(5^(6^7 ) )
Tagged on:     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *