Chứng minh rằng: A = 3/(1.2.3) + 5/(2.3.4) + 7/(3.4.5) + … + 2017/(1008.1009.1010) < 5/4

DÃY PHÂN SỐ VIẾT THEO QUY LUẬT TRONG CHƯƠNG TRÌNH TOÁN NÂNG CAO LỚP 6  Đề bài: Chứng minh rằng: A = 3/(1.2.3) + 5/(2.3.4) + 7/(3.4.5) + … + 2017/(1008.1009.1010) < 5/4 GIẢI:

Nâng cao phát triển và bồi dưỡng Toán lớp 6 qua 22 chuyên đề

Nâng cao phát triển và bồi dưỡng Toán lớp 6 qua 22 chuyên đề (phiên bản mới) dành cho các em HS học tại các lớp nguồn, trọng điểm, toán nâng cao và bồi dưỡng HSG trong đội tuyển. Liên

Chứng minh: (n + 2)/13 và (n – 4)/13 không thể đồng thời là số nguyên

Bài toán về phân số:Đề bài: Chứng minh: (n + 2)/13 và (n – 4)/13 không thể đồng thời là số nguyên. (Trích trong đề thi tốt nghiệp ngành giáo dục tiểu học tại TPHCM – Môn Toán và Phương

Với số tự nhiên n, hãy tìm số dư khi chia n^3 + 6n^2 + 5n – 2 cho 6

Bài toán lớp 6 về chia hết và chia có dư:  Đề bài: Với số tự nhiên n, hãy tìm số dư khi chia n3 + 6n2 + 5n – 2 cho 6 (Trích trong đề thi tốt nghiệp ngành

Tìm số nguyên tố p thỏa mãn: 4p^2 + 1 và 6p^2 + 1 là các số nguyên tố

Hôm nay Thầy hướng dẫn cho các em bài toán về số nguyên tố: Đề bài: Tìm số nguyên tố p thỏa mãn: 4p2 + 1 và 6p2 + 1 là các số nguyên tố. Xem thêm khóa học bồi

Tìm kiếm tài năng Toán học trẻ (MYTS) khối 6 năm 2019

Thông báo: Thầy Thích đã hoàn thiện bộ tài liệu: Tuyển tập 230 bài toán ôn thi cuộc thi: Tìm kiếm Tài năng Toán học trẻ (MYTS) dành riêng cho các em HS khối 6 năm học 2019. Nội dung

Tìm số tự nhiên n sao cho tổng sau là một số chính phương: S = 1! + 2! + 3! + … + n!

[Học Toán Thầy Thích] – Chủ đề về Số chính phương – Đề bài: Tìm số tự nhiên n sao cho tổng sau là một số chính phương: S = 1! + 2! + 3! + … + n! Giáo viên

Tìm x biết x là số tự nhiên nhỏ nhất có đúng 15 ước số

[Học toán Thầy Thích] – Chủ đề về UCLN và BCNN – Đề bài: Tìm x biết x là số tự nhiên nhỏ nhất có đúng 15 ước số. Giáo viên giảng dạy: Thầy Thích Đăng ký chương trình học tập

Tìm các số tự nhiên x và y lớn hơn 1 thỏa mãn cả hai điều kiện là x + 1 chia hết cho y và y + 1 chia hết cho x

[Học Toán Thầy Thích] – Bồi dưỡng nâng cao Toán lớp 6 theo chủ đề Tính chất chia hết và dấu hiệu chia hết. Đăng ký chương trình học tập Toán 6 trên mạng ôn tập hệ thống kiến thức

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức C = – 2|x – y + 1| – 3|y – 2| – 4

[Học Toán Thầy Thích] – Toán lớp 6 chủ đề về Số nguyên Giá trị lớn nhất – Giá trị nhỏ nhất (Max – Min): Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức giá trị tuyệt đối C = –