Bài toán lớp 6 về chia hết và chia có dư: 


Đề bài: Với số tự nhiên n, hãy tìm số dư khi chia n3 + 6n2 + 5n – 2 cho 6

(Trích trong đề thi tốt nghiệp ngành giáo dục tiểu học tại TPHCM – Môn Toán và Phương pháp dạy học Toán).

Giải:

Ta có: n3 + 6n2 + 5n – 2 = n3 – n + 6n2 + 6n – 6 + 4 = n(n – 1)(n + 1) + 6n(n – 1) + 4 chia cho 6 dư 4.

Chú ý: n.(n – 1)(n + 1) là tích của 3 số tự nhiên liên tiếp nên tích chia hết cho 6.


Chúc các em học tập tốt.

Thầy Thích


Xem thêm chương trình hỗ trợ giải đáp Toán lớp 6 trực tuyến:

Dịch vụ giải đáp Toán lớp 6 trực tuyến dành cho HS trên toàn quốc

Với số tự nhiên n, hãy tìm số dư khi chia n^3 + 6n^2 + 5n – 2 cho 6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *