Violympic Toán lớp 6 Vòng 1:

Đề bài: Hiện nay Mai 11 tuổi, bố Mai 41 tuổi. Hỏi trước đây mấy năm tuổi bố Mai gấp 6 lần tuổi Mai?
Trả lời: Trước đây …. năm tuổi bố Mai gấp 6 lần tuổi Mai.


Hướng dẫn giải:

Bố hơn Mai số tuổi là: 41 – 11 = 30 (tuổi)

            Khi bố Mai gấp 6 lần tuổi Mai thì bố vẫn hơn Mai 30 tuổi.

Coi tuổi Mai khi đó là 1 phần thì tuổi bố khi đó là 6 phần

Hiệu số phần bằng nhau là: 6 – 1 = 5 (phần)

Tuổi Mai khi đó là: 30 : 5 x 1 = 6 (tuổi)

Số năm trước đây tuổi bố Mai gấp 6 lần tuổi Mai là: 11 – 6 = 5 (năm)


TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG NÂNG CAO VÀ PHÁT TRIỂN TOÁN LỚP 6

  1. Tuyển tập 18 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 6
  2. Tuyển tập 150 đề luyện thi HSG Toán lớp 6 có đáp án chi tiết
  3. Chương trình học Toán lớp 6 cơ bản và nâng cao theo chuyên đề qua Video dành cho HS trên toàn quốc bồi dưỡng HSG Toán và thi Violympic Toán 6, chi tiết tại đây: http://toanlop6.com/khoa-hoc-boi-duong-nang-cao-phat-trien-toan-lop-6-theo-chuyen-de/

Mọi thông tin về đặt mua tài liệu và học tập trực tuyến môn Toán 6 vui lòng liên hệ trực tiếp tới Thầy Thích theo:

Hiện nay Mai 11 tuổi, bố Mai 41 tuổi. Hỏi trước đây mấy năm tuổi bố Mai gấp 6 lần tuổi Mai?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *