Tính: A = (20,07 + 2008 + 20,09) x (2011 x 0,01 – 20,11)

Violympic Toán lớp 6 Vòng 1 – Đề bài: Tính: A = (20,07 + 2008 + 20,09) x (2011 x 0,01 – 20,11).

Hướng dẫn

Dễ dàng nhận thấy (2011 x 0,01 – 20,11) = 20,11 – 20,11 = 0

Suy ra: A = 0.

Chúc các em học tập tốt.

Thân ái.