[Học Toán Thầy Thích] – Đề kiểm tra chất lượng học kì 1 môn Toán lớp 6 – Đề 1.


 ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 6 – ĐỀ SỐ 2

Đăng ký chương trình học tập Toán 6 trên mạng ôn tập hệ thống kiến thức Toán lớp 6 học kì 1 nhanh nhất, liên hệ trực tiếp Thầy Thích theo số máy: 0919.281.916 (Zalo).


Bài 1 (1,5 đ) : Viết các tập hợp sau theo cách liệt kê các phần tử ( không cần giải thích ) :

a/ A = {x ∈ Z / -6 ≤ x < 3 }

b/ B={ x ∈ N / x ⋮ 18 ; x ⋮ 24 và x < 450}

Bài 2 (2đ) : Thực hiện các phép tính sau:

a/  (-9989) – (2008 – 9989) + (-192)         b/  187 + [921 – (921 + 887)]

c/  44 .179 +202 – 79 . 44                     d/  3.42  : [500 – ( 7.35 +125 )]

Bài 3 (1 đ) : Tìm số tự nhiên x biết :

a/ (2x – 25) . 821 = 823       b/  (6x – 72) : 2 + 84 = 201

Bài 4 (1 đ) :   Tìm các số tự nhiên có dạng 14xy chia hết cho cả 3 và 5 .

Bài 5 (1,5 đ ) : Ba đội công nhân nhận trồng một số cây như nhau .Mỗi công nhân đội I phải trồng 8 cây, mỗi công nhân đội II phải trồng 9 cây, mỗi công nhân đội III phải trồng 12 cây .Tính số cây mỗi đội phải trồng. Biết số cây ở trong khoảng từ 200 đến 250 cây .

Bài 6 (2,5đ):Trên tia  Ox cho hai điểm A và B. Biết OB = 12 cm và OA = 6cm.

a/  Điểm A có phải là trung điểm của đoạn thẳng  OB không ? Vì sao ?.

b/ Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AB. Tính độ dài đoạn thẳng OI .

c/ M là điểm thuộc tia đối của tia OB. Biết khoảng cách giữa hai điểm M và I là 12cm. Tính khoảng cách giữa hai điểm O và M .

Bài 7 (0,5 đ): 2009  +  1010  là số nguyên tố hay hợp số ?


Chúc các em học tập tốt.

Thân ái.


Tư vấn học tập tốt bộ môn Toán lớp 6 trên mạng vui lòng liên hệ trực tiếp Thầy Thích theo:

Đề kiểm tra chất lượng học kì 1 môn Toán lớp 6 – Đề 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *