[Học Toán Thầy Thích] – Đề kiểm tra chất lượng học kì 1 môn Toán lớp 6 – Đề 1.


 ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 6

Đăng ký chương trình học tập Toán 6 trên mạng ôn tập hệ thống kiến thức Toán lớp 6 học kì 1 nhanh nhất, liên hệ trực tiếp Thầy Thích theo số máy: 0919.281.916 (Zalo).


Câu 1: (0,75 điểm) (c)  Viết các tập hợp sau dưới dạng liệt kê các phần tử:

A = {x ∈ N | 18 ⋮ x, 24 ⋮ x}

B = {x ∈ Z | -4 ≤ x < 5}

C = {x ∈ Z | |x| < 4}

Câu 2: (1điểm)  Thực hiện các phép tính sau một cách hợp lý:

a) 59.73 – 302 + 27.59

b) 1560 : [5.79 – (125 + 5.49) + 5.21]

Câu 3: (1 điểm) Tìm x biết:

a) (6x – 84 ):2 – 72 = 201 với x ∈ N

b) (3x – 34).63 = 65 với x ∈ N

Câu 4: (1,25 điểm)

(a) Số  102017 + 8 chia hết cho 9 không? Vì sao?

(b) Tìm các chữ số a và b để số 13a5b chia hết cho 3 và cho 5.

(c)  Tổng   2100 .7.11+ 381.13.14  là số nguyên tố hay hợp số?(giải thích)

Câu 5: (2 điểm)

(a) Tìm ƯCLN của các số 120; 156; 180

(b) Một khối học sinh khi tham gia diễu hành nếu xếp hàng 12;15;18 đều dư 7. Hỏi khối có bao nhiêu học sinh? Biết rằng số học sinh trong khoảng từ 350 đến 400 em.

Câu  6: (1,5 điểm)

(a) Tính nhanh : 127 + (-18 ) + (- 107) + (-92)

(b) Tìm  x ∈ Z biết: |x – 3| – 7 = -4

(c) Có thể kết luận gì về dấu của số nguyên x ≠ 0 nếu biết: x + |x| = 0

Câu  7: (1 điểm)

Cho tia Ox lấy điểm M thuộc tia Ox, kẻ tia Oy là tia đối của tia Ox, lấy điểm N thuộc tia Oy

(a) Ghi các tên khác nhau của các tia gốc O trên hình vẽ.

(b) Tìm các tia đối của tia OM.

Câu  8: (1,5 điểm)  Trên tia Ox  lấy các điểm  A , B, C sao cho OA = 4cm,OB = 6cm, OC = 8cm.

(a) Tính độ dài đoạn thẳng AB, AC, BC.

(b) So sánh các đoạn thẳng OA và AC; AB và  BC.

(c) Điểm B là trung điểm của đoạn thẳng nào? Vì sao?


Chúc các em học tập tốt.

Thân ái.


Tư vấn học tập tốt bộ môn Toán lớp 6 trên mạng vui lòng liên hệ trực tiếp Thầy Thích theo:

Đề kiểm tra chất lượng học kì 1 môn Toán lớp 6 – Đề 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *