Đề kiểm tra chất lượng học kì 1 môn Toán lớp 6 – Đề 2

[Học Toán Thầy Thích] – Đề kiểm tra chất lượng học kì 1 môn Toán lớp 6 – Đề 1.  ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 6 – ĐỀ SỐ 2 Đăng ký chương trình học tập Toán 6

Cho A = 1 + 11 + 111 + … + 111…1 ( số hạng cuối được viết bởi 20 chữ số 1). Hỏi A chia cho 9 dư bao nhiêu?

[Toán lớp 6 nâng cao] – Chủ đề về Chia hết và chia có dư. Đề bài: Cho A = 1 + 11 + 111 + … + 111…1 ( số hạng cuối được viết bởi 20 chữ số 1). Hỏi

Chứng minh rằng F = 2n + (111……1) (n chữ số 1) chia hết cho 3

Bồi dưỡng Toán lớp 6 nâng cao theo chủ đề – Tính chất chia hết và dấu hiệu chia hết. Đề bài: Chứng minh rằng: F = 2n + 111…1 (n chữ số 1) chia hết cho 3 Giải: Ta có: