[Toán lớp 6 nâng cao – Chương 2] – Chuyên đề: Số nguyên – Bài 2


Đề bài:

Tìm số nguyên x thỏa mãn: (2 – x)4 = 81


Hướng dẫn Giải:

Ta có: (2 – x)4 = 81 = 34

=> 2 – x = 3 hoặc 2 – x = -3

=> x = 2 – 3 = -1 hoặc x = 2 + 3 = 5

KL: x ∈ {-1; 5}.


TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG NÂNG CAO VÀ PHÁT TRIỂN TOÁN LỚP 6

  1. Tuyển tập 18 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 6
  2. Tuyển tập 150 đề luyện thi HSG Toán lớp 6 có đáp án chi tiết
  3. Chương trình học Toán lớp 6 cơ bản và nâng cao theo chuyên đề qua Video dành cho HS trên toàn quốc, chi tiết tại đây: http://toanlop6.com/khoa-hoc-boi-duong-nang-cao-phat-trien-toan-lop-6-theo-chuyen-de/

Mọi thông tin về đặt mua tài liệu và học tập trực tuyến môn Toán 6 vui lòng liên hệ trực tiếp tới Thầy Thích theo:

Toán lớp 6 nâng cao – Chương 2 – Số nguyên – Bài 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *