[Toán lớp 6 nâng cao – Chương 2] – Chuyên đề: Số nguyên – Bài 1


Đề bài:

Tìm số nguyên x, y thỏa mãn: |x| + y2 = 2 (1)


Hướng dẫn Giải:

: Vì x, y là các số nguyên; |x| ≥ 0; y2 ≥ 0 nên suy ra: |x| + y2 ≥ 0

Mà y2 là một số chính phương nên suy ra, ta có các trường hợp sau:

TH1: y2 = 0 => y = 0

Từ (1) suy ra: |x| = 2 => x = 2 hoặc x = -2.

TH2: y2 = 1 => y2 = 12 => y = 1 hoặc y = -1.

Từ (1) suy ra: |x| = 2 – 1 = 1 => x = 1 hoặc x = -1.

KL: (x, y) ∈ {(2, 0); (-2, 0); (1, 1); (1, -1); (-1, 1); (-1, -1)}.


TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG NÂNG CAO VÀ PHÁT TRIỂN TOÁN LỚP 6

  1. Tuyển tập 18 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 6
  2. Tuyển tập 150 đề luyện thi HSG Toán lớp 6 có đáp án chi tiết
  3. Chương trình học Toán lớp 6 cơ bản và nâng cao theo chuyên đề qua Video dành cho HS trên toàn quốc, chi tiết tại đây: http://toanlop6.com/khoa-hoc-boi-duong-nang-cao-phat-trien-toan-lop-6-theo-chuyen-de/

Mọi thông tin về đặt mua tài liệu và học tập trực tuyến môn Toán 6 vui lòng liên hệ trực tiếp tới Thầy Thích theo:

Toán lớp 6 nâng cao – Chương 2 – Số nguyên – Bài 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *