Toàn bộ nội dung kiến thức Chương 2 – Số Nguyên của toán lớp 6.


Xem thêm chương trình bồi dưỡng HSG Toán lớp 6 theo chuyên đề:

Học toán lớp 6 cơ bản và nâng cao theo chuyên đề


Trong phần Chương 2 về Số nguyên, các em cần chú ý một số lý thuyết cơ bản sau:

I) Tập hợp các số nguyên:

+) Tập hợp các số nguyên: Là tập hợp {…; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; …} gồm các số nguyên âm, số 0 và các số nguyên dương.

+) Tập hợp các số nguyên âm: -1; -2; -3; …. KH tập hợp các số nguyên âm:

      Z = {-1; -2; -3; …}

+) Tập hợp các số nguyên dương: 1; 2; 3; … KH tập hợp các số nguyên dương:

      Z+ = {1; 2; 3; …}

+) KH tập hợp số nguyên là: Z = {…; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; …}.

+) Hai số đối nhau khi và chỉ khi tổng của chúng bằng 0. Ví dụ: (-a) là số đối của a.

+) Trong hai số nguyên khác nhau có một số nhỏ hơn số kia.

+) Giá trị tuyệt đối của số nguyên a là khoảng cách từ điểm a đến điểm 0 trên trục số (Giá trị tuyệt đối của một số luôn luôn là số dương).

II) Các phép toán trên số nguyên:

  • Cộng hai số nguyên cùng dấu, khác dấu
  • Phép trừ hai số nguyên
  • Nhân, chia hai số nguyên cùng dấu, khác dấu

III) Hai quy tắc quan trọng:

  • Quy tắc dấu ngoặc,
  • Quy tắc chuyển vế.

IV) Bội và ước của một số nguyên

V) Chú ý:

+) Nếu (-a)n với n là số mũ chẵn, n là số tự nhiên thì: (-a)n = an > 0.

+) Nếu (-a)n với n là số mũ lẻ, n là số tự nhiên thì (-a)n = -an < 0.

Ví dụ: (-2)10 = 210 = 1024.

Ví dụ: (-15)21 = – 1521.


NỘI DUNG VIEO BÀI GIẢNG CHƯƠNG 2 – SỐ NGUYÊN


Chúc các em học tập tốt.

Thầy Thích


Các em HS có thể xem thêm chương trình hỗ trợ giải đáp Toán lớp 6 trực tuyến tại đây:

Dịch vụ giải đáp Toán lớp 6 trực tuyến dành cho HS trên toàn quốc

Toàn bộ nội dung kiến thức Chương 2 – Số Nguyên của Toán lớp 6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *