Khái niệm phân số và Phân số tối giản – Chương 3 – Phân số trong toán lớp 6.


Xem thêm chương trình bồi dưỡng HSG Toán lớp 6 theo chuyên đề:

Học toán lớp 6 cơ bản và nâng cao theo chuyên đề


NỘI DUNG LÝ THUYẾT CẦN NHỚ VỀ PHÂN SỐ VÀ PHÂN SỐ TỐI GIẢN

Trong bài này, các em cần chú ý một số lý thuyết cơ bản sau:

  • Khái niệm về phân số: a/b (với a, b ∈ Z, b ≠ 0). Trong đó: a được gọi là tử số, b được gọi là mẫu số.
  • Phân số tối giản (Phân số không rút gọn được): Là phân số có ước chung lớn nhất của tử số và mẫu số bằng 1.
  • Quy đồng phân số về cùng mẫu số:

+) B1: Tìm BCNN của các mẫu số

+) B2: Tìm thừa số phụ tương ứng của mỗi mẫu (bằng các chia mẫu chung cho từng mẫu).

+) B3: Nhân tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng.


VIDEO BÀI GIẢNG VỀ KHÁI NIỆM PHÂN SỐ VÀ PHÂN SỐ TỐI GIẢN


Chúc các em học tập tốt.

Thầy Thích


Các em HS có thể xem thêm chương trình hỗ trợ giải đáp Toán lớp 6 trực tuyến tại đây:

Dịch vụ giải đáp Toán lớp 6 trực tuyến dành cho HS trên toàn quốc

Khái niệm phân số và Phân số tối giản – Chương 3 – Phân số trong toán lớp 6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *