Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về Số tự nhiên – Bài toán về Ước và Bội trong Toán lớp 6.


Xem thêm chương trình bồi dưỡng HSG Toán lớp 6 theo chuyên đề:

Học toán lớp 6 cơ bản và nâng cao theo chuyên đề


LÝ THUYẾT CẦN NHỚ TRONG BÀI TOÁN ƯỚC VÀ BỘI

  • Khái niệm: Nếu ab ó a là bội của b ó b là ước của a.
  • Cách tìm Bội và Ước:

+) Muốn tìm Bội của a (a  0), ta nhân a lần lượt với 1; 2; 3; … Kí hiệu: B(a) = {a; 2a; 3a; …}

+) Muốn tìm Ước của a (a  0), ta lần lượt chia a cho các số tự nhiên từ 1 đến a để xét xem a chia hết cho những số nào, khi đó các số ấy là ước của a. Kí hiệu là: Ư(a).

Ví dụ: B(5) = {5; 10; 15; 20; 25; …}

Ví dụ: Ư(12) = {12; 2; 3; 4; 6; 12}.

Chú ý: Một số a luôn có ước là 1 và chính nó (a).


VIEO BÀI GIẢNG VỀ ƯỚC VÀ BỘI:VIDEO BÀI GIẢNG TRỰC TIẾP


Chúc các em học tập tốt.

Thầy Thích


Các em HS có thể xem thêm chương trình hỗ trợ giải đáp Toán lớp 6 trực tuyến tại đây:

Dịch vụ giải đáp Toán lớp 6 trực tuyến dành cho HS trên toàn quốc

Số tự nhiên – Bài toán về Ước và Bội trong Toán lớp 6
Tagged on:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *