[Học Toán Thầy Thích] – Toán lớp 6 chủ đề về Số nguyên: Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn: x(y + 3) + 2y(x + 2) = -15.


Hướng dẫn giải:

Ta có: x(y + 3) + 2y(x + 2) = -15

<=> xy + 3x + 2xy + 2y = -15

<=>  3xy + 3x + 2y = -15

<=> 3x(y + 1) + 2(y + 1) – 2 = -15

<=> (y + 1)(3x + 2) = -15 + 2 = -13

Ta có bảng sau:

3x + 2 -13 1 13 -1
y + 1 1 -13 -1 13
x -5 -1/3(Loại) 11/3(Loại) -1
y 0 12

Chúc các em học tập tốt.

Thân ái.


Tư vấn học tập tốt bộ môn Toán lớp 6 trên mạng vui lòng liên hệ trực tiếp Thầy Thích theo:

Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn: x(y + 3) + 2y(x + 2) = -15

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *