Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về Số tự nhiên – Bài toán về Số nguyên tố và Hợp số trong Toán lớp 6.


Xem thêm chương trình bồi dưỡng HSG Toán lớp 6 theo chuyên đề:

Học toán lớp 6 cơ bản và nâng cao theo chuyên đề


LÝ THUYẾT CẦN NHỚ TRONG BÀI TOÁN SỐ NGUYÊN TỐ – HỢP SỐ

Số nguyên tố – Hợp số:

  • Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó.
  • Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn 2 ước.

Ví dụ: Kiểm tra các số sau: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11. Số nào là số nguyên tố, số nào là hợp số?

Giải:

Ta có: Ư(2) = {1; 2} => 2 là số nguyên tố.

Ư(3) = {1; 3} => 3 là số nguyên tố

Ư(4) = {1; 2; 4} => 4 có 3 ước nên suy ra: 4 là hợp số.

Ư(5) = {1; 5} => 5 là số nguyên tố.

Ư(6) = {1; 2; 3; 6} => 6 là hợp số.

Ư(8) = {1; 2; 4; 8} => 8 là hợp số.

Ư(11) = {1; 11} => 11 là số nguyên tố.

Chú ý:

+) Số 2 là số chẵn và là số nguyên tố nhỏ nhất.

+) Mọi số chẵn lớn hơn 2 đều là hợp số.


VIDEO BÀI GIẢNG VỀ SỐ NGUYÊN TỐ VÀ HỢP SỐ
VIDEO BÀI GIẢNG TRỰC TIẾP


Chúc các em học tập tốt.

Thầy Thích


Các em HS có thể xem thêm chương trình hỗ trợ giải đáp Toán lớp 6 trực tuyến tại đây:

Dịch vụ giải đáp Toán lớp 6 trực tuyến dành cho HS trên toàn quốc

Số nguyên tố và Hợp số trong toán lớp 6
Tagged on:         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *