Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về Số tự nhiên – Bài toán về Số chính phương trong Toán lớp 6.


Xem thêm chương trình bồi dưỡng HSG Toán lớp 6 theo chuyên đề:

Học toán lớp 6 cơ bản và nâng cao theo chuyên đề


LÝ THUYẾT CẦN NHỚ TRONG BÀI TOÁN VỀ SỐ CHÍNH PHƯƠNG


Số chính phương:

  • Khái niệm: Số chính phương là bình phương của một số tự nhiên.

Ví dụ: 4 gọi là số chính phương vì: 4 = 22; 9 là số chính phương vì: 9 = 32.

  • Tính chất:

+) Số chính phương có chữ số tận cùng là một trong các số 0; 1; 4; 5; 6; 9 không có chữ số tận cùng là 2; 3; 7; 8.

Ví dụ 1: Hỏi số 2348 có phải là số chính phương hay không?

Giải:

Ta có: 2348 có chữ số tận cùng bằng 8 nên suy ra: 2348 không phải là số chính phương.

+) Khi phân tích ra thừa số nguyên tố, số chính phương chỉ chứa các thừa số nguyên tố với số mũ chẵn, không chứa các thừa số nguyên tố với số mũ lẻ.

Ví dụ 2: 25 = 52 => Có số mũ bằng 2 là số chẵn.

+) Nếu A là số chính phương, p là số nguyên tố và A  p thì A  p2.

Ví dụ 3: 9.25 = 32.52 = (3.5)2 = 152 là số chính phương.

9.25 chia hết cho 3 => 9.25 chia hết cho 9.

Ví dụ 4: 24 có phải là số chính phương hay không?

Giải:

Ta có: 24 chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9 nên suy ra: 24 không phải là số chính phương.


VIDEO BÀI GIẢNG VỀ SỐ CHÍNH PHƯƠNG CỦA TOÁN 6
Chúc các em học tập tốt.

Thầy Thích


Các em HS có thể xem thêm chương trình hỗ trợ giải đáp Toán lớp 6 trực tuyến tại đây:

Dịch vụ giải đáp Toán lớp 6 trực tuyến dành cho HS trên toàn quốc

Số chính phương trong Toán lớp 6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *