Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về Số tự nhiên – Cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố trong Toán lớp 6.


Xem thêm chương trình bồi dưỡng HSG Toán lớp 6 theo chuyên đề:

Học toán lớp 6 cơ bản và nâng cao theo chuyên đề


LÝ THUYẾT CẦN NHỚ TRONG BÀI PHÂN TÍCH MỘT SỐ RA THỪA SỐ NGUYÊN TỐ

Phân tích một số ra thừa số nguyên tố:

  • Là viết số đó dưới dạng một tích các thừa số nguyên tố với số mũ của nó. Thông thường, các ước nguyên tố được viết theo thứ tự tăng dần từ nhỏ đến lớn.
  • Tính chất: Số lượng các ước của một số:Giả sử số tự nhiên A được phân tích ra thừa số nguyên tố là: ax.by.cz… thì số lượng các ước của A bằng: (x + 1)(y + 1)(z + 1)…

    Ví dụ: Hỏi số 12 có bao nhiêu ước?

    +) Cách 1: Ư(12) = {1; 2; 3; 4; 6; 12} => 12 có 6 ước.

    +) Cách 2: Phân tích 12 ra thừa số nguyên tố:

    Ta có: 12 = 22.3 => Số lượng các ước của 12 là: (2 + 1).(1 + 1) = 3.2 = 6 ước


VIDEO BÀI GIẢNG VỀ PHÂN TÍCH MỘT SỐ RA THỪA SỐ NGUYÊN TỐ
Chúc các em học tập tốt.

Thầy Thích


Các em HS có thể xem thêm chương trình hỗ trợ giải đáp Toán lớp 6 trực tuyến tại đây:

Dịch vụ giải đáp Toán lớp 6 trực tuyến dành cho HS trên toàn quốc

Cách Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *