Đề ôn thi Violympic Toán lớp 6 Vòng 10 cấp trường năm học 2017 – 2018

TỔNG HỢP ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 6 VÒNG 10 CẤP TRƯỜNG NĂM 2017 – 2018  Giáo viên giảng dạy: Thầy Thích Đăng ký chương trình học tập Toán 6 trên mạng kiến thức Toán lớp 6 học kì 2

Cho 15 điểm phân biệt, trong đó có 3 điểm thẳng hàng. Hỏi 15 điểm trên tạo thành bao nhiêu đường thẳng?

Bồi dưỡng Toán lớp 6 nâng cao theo chủ đề – Hình học lớp 6 nâng cao – Điểm – Đường thẳng – Đoạn thẳng. Đề bài: Cho 15 điểm phân biệt, trong đó có 3 điểm thẳng hàng. Hỏi 15