Bồi dưỡng Toán lớp 6 nâng cao theo chủ đề – Hình học lớp 6 nâng cao – Điểm – Đường thẳng – Đoạn thẳng.

Đề bài: Cho 15 điểm phân biệt, trong đó có 3 điểm thẳng hàng. Hỏi 15 điểm trên tạo thành bao nhiêu đường thẳng?


Giải:

+) Giả sử trong 15 điểm phân biệt không có 3 điểm nào thẳng hàng thì số đường thẳng được tạo bởi 15 điểm trên là: 15.14 : 2 = 15.7 = 105 đường thẳng.

+) Giả sử 3 điểm phân biệt không thẳng hàng tạo thành 3 đường thẳng phân biệt.

Vì có 3 điểm thẳng hàng nên suy ra: 3 điểm đó chỉ tạo thành 1 đường thẳng duy nhất.

Vậy, số đường thẳng được tạo bởi 15 điểm phân biệt trong đó có 3 điểm thẳng hàng là: 105 – 3 + 1 = 103 đường thẳng.


TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG NÂNG CAO VÀ PHÁT TRIỂN TOÁN LỚP 6

  1. Tuyển tập 18 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 6
  2. Tuyển tập 150 đề luyện thi HSG Toán lớp 6 có đáp án chi tiết
  3. Chương trình học Toán lớp 6 cơ bản và nâng cao theo chuyên đề qua Video dành cho HS trên toàn quốc, chi tiết tại: http://toanlop6.com

Mọi thông tin về đặt mua tài liệu và học tập trực tuyến vui lòng liên hệ trực tiếp tới Thầy Thích theo:

Cho 15 điểm phân biệt, trong đó có 3 điểm thẳng hàng. Hỏi 15 điểm trên tạo thành bao nhiêu đường thẳng?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *