[Toán lớp 6 nâng cao] – Chuyên đề: Tập hợp và Đếm số tự nhiên – Bài 1


Đề bài:

Viết 999 số tự nhiên liên tiếp kể từ 1.

Hỏi:

a) Chữ số 2 có mặt bao nhiêu lần?

b) Chữ số 0 có mặt bao nhiêu lần?


Hướng dẫn Giải:

a) Chữ số 2 được viết bao nhiêu lần?

Cần đếm số chữ số 2 trong 1 dãy:

1, 2, 3, …, 999 (1)

Ta xét dãy: 000, 001, 002, …, 999 (2)

Số chữ số 2 trong hai dãy như nhau. Ở đây dãy (2) có 1000 số, mỗi số gồm 3 chữ số, số lượng mỗi chữ số từ 0 đến 9 đều như nhau. Mỗi chữ số (từ 0 đến 9) đều có mặt:

1000 : 10 = 300 (lần)

Vậy ở dãy (1) chữ số 2 cũng được viết 300 lần.

b) Chữ số 0 được viết bao nhiêu lần?

Ở dãy (2) chữ số 0 có mặt 300 lần.

So với dãy (1) thì ở dãy (2) ta viết thêm các chữ số 0:

  • Vào hàng trăm 100 lần ( chữ số hàng trăm của các số từ 000 đến 099);
  • Vào hàng chục 10 lần (chữ số hàng chục của các số thừ 000 đến 009);
  • Vào hàng đơn vị 1 lần (chữ số hàng đơn vị của 000).

Vậy chữ số 0 ở dãy (1) được viết là: 300 – 111 = 189 (lần)


TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG NÂNG CAO VÀ PHÁT TRIỂN TOÁN LỚP 6

  1. Tuyển tập 18 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 6
  2. Tuyển tập 150 đề luyện thi HSG Toán lớp 6 có đáp án chi tiết
  3. Chương trình học Toán lớp 6 cơ bản và nâng cao theo chuyên đề qua Video dành cho HS trên toàn quốc, chi tiết tại đây: http://toanlop6.com/khoa-hoc-boi-duong-nang-cao-phat-trien-toan-lop-6-theo-chuyen-de/

Mọi thông tin về đặt mua tài liệu và học tập trực tuyến môn Toán 6 vui lòng liên hệ trực tiếp tới Thầy Thích theo:

Toán lớp 6 nâng cao – Tập hợp và Đếm số tự nhiên – Bài 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *