[Toán lớp 6 nâng cao] – Chuyên đề: Tập hợp và Đếm số tự nhiên – Bài 2


Đề bài: Trong các số tự nhiên từ 1 đến 100, có bao nhiêu số:
a) Chia hết cho 2 mà không chia hết cho 3?
b) Chia hết cho ít nhất một trong hai số 2 và 3?
c) Không chia hết cho 2 và không chia hết cho 3?


Hướng dẫn Giải:

a) Chia hết cho 2 không chia hết cho 3?

Các số chia hết cho 2: 2; 4; …; 100

Số các số chia hết cho 2 là: ((100-2))/2 + 1 = 50 số

Các số chia hết cho 2 và 3:  6; 12; 18; 24; …; 96

Số các số chia hết cho cả 2 và 3 là : ((96-6))/6 +1 = 16 số

Vậy từ 1 – 100 có 50 – 16 = 34 số chia hết cho 2 mà không chia hết cho 3

b) Chia hết cho ít nhất một trong hai số 2 3?

Các số chia hết cho 3 là: 3; 6; 9; 12; 15; …; 99

số các số chia hết cho 3 là:  ((99-3))/3 + 1 = 33 số

Vậy các số chia cho ít nhất một trong hai số 2 và 3 là : 50 + 33 – 16 = 67 số

c) Không chia hết cho 2 không chia hết cho 3?

Các số không chia hết cho 2 và cho 3 là: 100 – 67 = 33 số


TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG NÂNG CAO VÀ PHÁT TRIỂN TOÁN LỚP 6

  1. Tuyển tập 18 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 6
  2. Tuyển tập 150 đề luyện thi HSG Toán lớp 6 có đáp án chi tiết
  3. Chương trình học Toán lớp 6 cơ bản và nâng cao theo chuyên đề qua Video dành cho HS trên toàn quốc, chi tiết tại đây: http://toanlop6.com/khoa-hoc-boi-duong-nang-cao-phat-trien-toan-lop-6-theo-chuyen-de/

Mọi thông tin về đặt mua tài liệu và học tập trực tuyến môn Toán 6 vui lòng liên hệ trực tiếp tới Thầy Thích theo:

Toán lớp 6 nâng cao – Tập hợp và Đếm số tự nhiên – Bài 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *