Cho 15 điểm phân biệt, trong đó có 3 điểm thẳng hàng. Hỏi 15 điểm trên tạo thành bao nhiêu đường thẳng?

Bồi dưỡng Toán lớp 6 nâng cao theo chủ đề – Hình học lớp 6 nâng cao – Điểm – Đường thẳng – Đoạn thẳng. Đề bài: Cho 15 điểm phân biệt, trong đó có 3 điểm thẳng hàng. Hỏi 15