CHUYÊN MỤC HỎI VÀ ĐÁP TOÁN LỚP 6 TRỰC TUYẾN

“Dành cho HS và PH trên toàn quốc”

Quý bậc phụ huynh và các em học sinh có thể gửi các câu hỏi cần hỗ trợ theo mẫu dưới đây. Chú ý: Địa chỉ Email cần phải chính xác để chúng tôi gửi câu trả lời qua Email trong vòng 48h!
Họ và tên phụ huynh: ……………………………………………………..
Họ và tên học sinh: ………………………………………………………..
Số điện thoại: ……………………………………………………………….
Địa chỉ Email: ………………………………………………………………
Trường đang học: ………………………………………………………..
Nội dung câu hỏi: ………………………………………………………..
Gửi thông tin mẫu trên về Email: doanthich@gmail.com.

Rất vui lòng được hỗ trợ hợp tác chương trình học tập Toán lớp 6 cùng với các bậc PHHS!

Chuyên mục Hỏi và Đáp Toán lớp 6 dành cho HS và PH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *