Bài giảng về Ước chung và Bội chung – Toán lớp 6 – Chương 1 – Bổ túc về số tự nhiên.


Xem thêm chương trình bồi dưỡng HSG Toán lớp 6 theo chuyên đề:

Học toán lớp 6 cơ bản và nâng cao theo chuyên đề


LÝ THUYẾT CẦN NHỚ TRONG BÀI TOÁN ƯỚC CHUNG VÀ BỘI CHUNG

Ước chung – Bội chung:

  • Ước chung của hai hay nhiều số là ước của tất cả các số đó.
  • Bội chung của hai hay nhiều số là bội của tất cả các số đó.
  • Giao của hai tập hợp là một tập hợp chứa tất cả các phần tử chung của hai tập hợp đó.
  • Kí hiệu Tập hợp A giao với tập hợp B: A ∩ B

Ví dụ 1: Tìm giao của hai tập hợp A = {1; 2; 3; 4; 5; 6}; B = {2; 4; 6}

  • A ∩ B = {2; 4; 6}.

Ví dụ 2: Tìm giao của hai tập hợp A = {bàn, ghế, máy tính, điện thoại} và B = {bàn, sách, bút, vở, đèn điện}

  • A ∩ B = {bàn}.

Ví dụ 3: Tìm ước chung của 6, 8.

Giải: KH: ƯC(6, 8).

Ta có: Ư(6) = {1; 2; 3; 6}; Ư(8) = {1; 2; 4; 8}

  • ƯC(6, 8) = Ư(6) ∩ Ư(8) = {1; 2}

Ví dụ 4: Tìm bội chung của 4, 6. (KH BC(4, 6)).

Giải:

Ta có: B(4) = {0; 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28; …}

B(6) = {0; 6; 12; 18; 24; …}

  • BC(4, 6) = B(4) ∩ B(6) = {0; 12; 24; …}

VIDEO BÀI GIẢNG VỀ ƯỚC CHUNG – BỘI CHUNG


Chúc các em học tập tốt.

Thầy Thích


Các em HS có thể xem thêm chương trình hỗ trợ giải đáp Toán lớp 6 trực tuyến tại đây:

Dịch vụ giải đáp Toán lớp 6 trực tuyến dành cho HS trên toàn quốc

Ước chung và Bội chung – Toán lớp 6 – Chương 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *