ÔN TẬP TOÁN LỚP 6 CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO (BUỔI 3)

CHỦ ĐỀ: SỐ NGUYÊN TỐ – HỢP SỐ – SỐ CHÍNH PHƯƠNG


BÀI TẬP VẬN DỤNG

Bài 1: Tổng (hiệu) sau là số nguyên tố hay hợp số?

a) 6.7 + 8.9

b) 7.9.11 – 2.3.7

c) 7.11 + 13.17.19

d) 4253 + 1422

Bài 2: Thay chữ số thích hợp vào dấu * để 5* là một hợp số.

Bài 3: Thay chữ số vào dấu * để 7* là số nguyên tố.

Bài 4: Tìm số tự nhiên k để 5k là số nguyên tố.

Bài 5: Gọi a = 2.3.4.5 … 101. Có phải 100 số tự nhiên liên tiếp sau đều là hợp số không?

a + 2, a + 3, a + 4, …, a + 101

Bài 6: Tìm số nguyên tố p, sao cho p + 2 và p + 4 cũng là các số nguyên tố.

Bài 7: Cho p và 2p + 1 là các số nguyên tố (p > 5). Hỏi 4p + 1 là số nguyên tố hay hợp số?

Bài 8: Cho B = 1 + 3 + 5 + … + (2n – 1) với n  N*.

  1. Thu gọn B
  2. Hỏi B có là số chính phương không? Vì sao?

Bài 9: Cho A = 3 + 32 + 33 + … + 3100 . Chứng minh rằng: 2A + 3 không phải là số chính phương.

 


Mọi thông tin về đặt mua tài liệu và học tập trực tuyến vui lòng liên hệ trực tiếp tới Thầy Thích theo:

Toán lớp 6 – Số nguyên tố – Hợp số – Số chính phương

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *