[Chuyên mục hỏi đáp] – Toán lớp 6 nâng cao – Tìm các số tự nhiên x, y thỏa mãn: x.y.(x+y) = 567879.

Xem thêm chương trình học tập bồi dưỡng Toán lớp 6 nâng cao theo chuyên đề: http://toanlop6.com/khai-giang-khoa-hoc-toan-lop-6-truc-tuyen-qua-video-cho-hs-tren-toan-quoc/


Hướng dẫn giải:

Ta có: x.y.(x+y) = 567879 (1)

Ta có: x, y là các số tự nhiên nên xảy ra các trường hợp như sau:

+) TH1: Nếu x, y cùng là số chẵn => x.y.(x + y) là số chẵn không thỏa mãn (1)

+) TH2: Một trong hai số x, y là số chẵn thì x.y.(x + y) là số chẵn không thỏa mãn (1)

+) TH3: Nếu cả hai số x, y là số lẻ thì x + y là số chẵn => x.y(x + y) là số chẵn không thỏa mãn (1)

Vậy, cả ba trường hợp không thỏa mãn (1) nên suy ra: Không có giá trị số tự nhiên x, y nào thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Chúc các em học tập tốt.

Giáo viên: Thầy Thích.

Thân ái.

Toán lớp 6 nâng cao – Tìm các số tự nhiên x, y thỏa mãn: x.y.(x+y) = 567879
Tagged on:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *