Chương trình bồi dưỡng năng lực tự học Toán 6 – Toán lớp 6 học kì 2 – Một số bài toán đố liên quan chuẩn bị ôn thi học kì 2 Toán lớp 6.


Xem thêm chương trình bồi dưỡng HSG Toán lớp 6 theo chuyên đề:

Học toán lớp 6 cơ bản và nâng cao theo chuyên đề


LÝ THUYẾT CẦN NHỚ:

I) Tìm giá trị phân số của một số cho trước:

Phương pháp: Muốn tìm phân số m/n của số b cho trước, ta tính b.(m/n)

II) Tìm một số biết giá trị một phân số của nó

Muốn tìm một số biết m/n của nó bằng a, ta tính: a : (m/n).

III) Tìm tỉ số của hai số. Biểu đồ phần trăm

  • Thương trong phép chia số a cho số b (b ≠ 0) gọi là tỉ số a và b
  • Tỉ số phần trăm của hai số a và b bằng: (a.100%)/b.

IV) Tỉ lệ xích T của một bản vẽ (bản đồ)

Tỉ lệ xích T của một bản vẽ (bản đồ) là tỉ số khoảng cách a giữa hai điểm trên bản vẽ (bản đồ) và khoảng cách b giữa hai điểm tương ứng trong thực tế. T = a/b (a, b có cùng đơn vị đo).

V) Biểu đồ phần trăm:

Biểu đồ phần trăm thường được dùng dạng cột, hình quạt, hình vuông.


NỘI DUNG VIDEO BÀI GIẢNG MỘT SỐ BÀI TOÁN ĐỐ LIÊN QUANChúc các em học tập tốt.

Thầy Thích


Các em HS có thể xem thêm chương trình hỗ trợ giải đáp Toán lớp 6 trực tuyến tại đây:

Dịch vụ giải đáp Toán lớp 6 trực tuyến dành cho HS trên toàn quốc

Toán lớp 6 học kì 2 – Một số bài toán đố liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *