Toán lớp 6 cơ bản – Tập hợp số tự nhiên và các bài toán liên quan

Toán lớp 6 cơ bản – Tập hợp số tự nhiên và các bài toán liên quan

Xem thêm: chương trình học tập bồi dưỡng HSG môn Toán lớp 6 theo chuyên đề: http://toanlop6.com/khai-giang-khoa-hoc-boi-duong-nang-cao-toan-lop-6-theo-chuyen-de/


BÀI TẬP TỰ LUYỆN TẬP HỢP SỐ TỰ NHIÊN VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Bài 1: Hãy xác định các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp đó

 1. A là tập hợp các chữ số trong số 2002
 2. B là tập hợp các chữ cái trong cụm từ “cách mạng tháng tám
 3. C là tập hợp các số tự nhiên có một chữ số
 4. D là tập hợp các số tự nhiên có hai chữ khác nhau và và có chữ số tận cùng bằng 5

Bài 2: Cho tập hợp  A =  {a, b, c, d, e}

 1. Viết các tập con của A có một phần tư
 2. Viết các tập con của A có hai phần tử
 3. Có bao nhiêu tập hợp con của A có ba phần tư
 4. Có bao nhiêu tập hợp con của A có bốn phần tử
 5. Tập hợp A có bao nhiêu tập hợp con

Bài 3: Cho tập hợp A = {4; 5; 7}, hãy lập tập hợp B gồm các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau từ các phần tử của tập hợp A . Bảo rằng tập hợp A là tập hợp con của tập hợp B đúng hay sai? Tìm tập hợp con chung của hai tập hợp A và B.

Bài 4: Tìm số phần tử của các tập hợp sau:

 1. Tập hợp A các tháng dương lịch có 31 ngày
 2. Tập hợp B các tháng dương lịch có 30 ngày
 3. Tập hợp C các tháng dương lịch có 29 hoặc 28 ngày
 4. Tập hợp D các tháng dương lịch có 27 ngày

Bài 5: Trong một lớp học, mỗi học sinh đều học tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Có 25 người học tiếng Anh , 27 người học tiếng Pháp, còn 18 người học cả hai thứ tiếng. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh?

Bài 6: Kết quả điều tra ở một lớp học cho thấy : có 20 học sinh thích bóng đá ; 17 học sinh thích bơi; 36 học sinh thích bóng chuyền; 14 học sinh thích bóng đá và bơi;13 học sinh thích bơi và bóng chuyền; 15 học sinh thích bóng đá và bóng chuyền; 10 học sinh thích cả ba môn ;12 học sinh không thích một môn nào.Tìm xem lớp học đó có bao nhiêu học sinh?


TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG NÂNG CAO VÀ PHÁT TRIỂN TOÁN LỚP 6

 1. Tuyển tập 18 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 6
 2. Tuyển tập 150 đề luyện thi HSG Toán lớp 6 có đáp án chi tiết
 3. Chương trình học Toán lớp 6 cơ bản và nâng cao theo chuyên đề qua Video dành cho HS trên toàn quốc, chi tiết tại đây: http://toanlop6.com/khai-giang-khoa-hoc-boi-duong-nang-cao-toan-lop-6-theo-chuyen-de/

Mọi thông tin về đặt mua tài liệu và học tập trực tuyến môn Toán 6 vui lòng liên hệ trực tiếp tới Thầy Thích theo: