Toán lớp 6 cơ bản – So sánh hai phân số.


Chú ý khi so sánh hai phân số:

Để so sánh hai phân số, ta nên đưa các phân số về dạng có mẫu số lớn hơn 0.

  1. Trong hai phân số có cùng mẫu dương, phân số nào có tử lớn hơn thì phân số đó lớn hơn.
  2. Muốn so sánh hai phân số không cùng mẫu, ta viết chúng dưới dạng hai phân số có cùng một mẫu dương rồi so sánh các tử với nhau. Phân số nào có tử lớn hơn thì phân số đó lớn hơn.
  3. Hai phân số có mẫu dương, cùng tử dương, phân số nào có mẫu nhỏ hơn thì phân số đó lớn hơn.

Mở rộng: Cho a, b, m ∈ N*:

+) Nếu a/b < 1  => a/b < (a + m)/(b + m)

+) Nếu a/b > 1  => a/b > (a + m)/(b + m)


VIDEO BÀI GIẢNG SO SÁNH HAI PHÂN SỐ TRONG TOÁN LỚP 6


Chúc các em học tập tốt.

Thầy Thích


Các em HS có thể xem thêm chương trình hỗ trợ giải đáp Toán lớp 6 tại đây:

Dịch vụ giải đáp Toán lớp 6 trực tuyến dành cho HS trên toàn quốc

Toán lớp 6 cơ bản – So sánh hai phân số
Tagged on:     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *