Bồi dưỡng Toán lớp 6 nâng cao theo chủ đề – Dãy số tự nhiên viết theo quy luật.

Đề bài: Tính dãy số viết theo quy luật sau: A = 1.2 + 3.4 + 5.6 + … + 99.100


Giải:

Ta có: A = (2 – 1).2 + (4 – 1).4 + (6 – 1).6 + … + (100 – 1).100

A = 22 – 2 + 42 – 4 + 62 – 6 + … + 1002 – 100

A = (22 + 42 + 62 + … + 1002) – (2 + 4 + 6 + … + 100)

A = 22.(12 + 22 + 32 + … + 502) – (100 + 2).50 : 2

A = 22.50.51.52 : 6 – 51.50 = 88400 – 2550 = 85850.


TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG NÂNG CAO VÀ PHÁT TRIỂN TOÁN LỚP 6

  1. Tuyển tập 18 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 6
  2. Tuyển tập 150 đề luyện thi HSG Toán lớp 6 có đáp án chi tiết
  3. Chương trình học Toán lớp 6 cơ bản và nâng cao theo chuyên đề qua Video dành cho HS trên toàn quốc, chi tiết tại: http://toanlop6.com

Mọi thông tin về đặt mua tài liệu và học tập trực tuyến vui lòng liên hệ trực tiếp tới Thầy Thích theo:

Tính dãy số viết theo quy luật sau: A = 1.2 + 3.4 + 5.6 + … + 99.100

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *