[Học toán Thầy Thích] – Chủ đề về UCLN và BCNN – Đề bài: Tìm x biết x là số tự nhiên nhỏ nhất có đúng 15 ước số.

Giáo viên giảng dạy: Thầy Thích

Đăng ký chương trình học tập Toán 6 trên mạng kiến thức Toán lớp 6 học kì 2 cơ bản và nâng cao nhanh nhất, liên hệ trực tiếp Thầy Thích theo số máy: 0919.281.916 (Zalo).

Xem thêm: http://toanlop6.com/khoa-hoc-boi-duong-nang-cao-phat-trien-toan-lop-6-theo-chuyen-de/


Hướng dẫn giải chi tiết:

Các số tự nhiên khi phân tích ra thừa số nguyên tố có dạng là: 2x.3y.5z …. Suy ra: Số lượng các ước của số tự nhiên đó được tính là: (x + 1).(y + 1).(z + 1) …

Ta có: 15 = 3.5 Suy ra: Số tự nhiên nhỏ nhất thỏa mãn là: 24.32 = 16.9 = 144 là thỏa mãn. (Số lượng các ước của 144 = 24.32 là: (4 + 1).(2 + 1) = 5.3 = 15 ước).


Chúc các em học tập tốt.

Thân ái.


Tư vấn học tập tốt bộ môn Toán lớp 6 trên mạng vui lòng liên hệ trực tiếp Thầy Thích theo:

Tìm x biết x là số tự nhiên nhỏ nhất có đúng 15 ước số

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *